All Japan Master Nationals

All Japan Master Nationals Image

Gamagori, Japan, June 9, 2019. Naoki Inoue with Masataka Kojima won the Master Nationals in Japan.

 1. Naoki Inoue Masataka Kojima
 2. Seiji Koga Daichi Minagawa
 3. Kouji Niinobe Katsumi Kawashiro
 4. Hiroaki Hashiba Makoto Suzuki
 5. Motoharu Nishii Eisuke Noro
 6. Kazunori Kawakami Shinichi Kawakami
 7. Kyouko Imakirei Kaneaki Kanzaki
 8. Motomichi Hirakawa Souichi Shigenobu
 9. Yousuke Watabe Rei Ichikawa
 10. Shuichi Arima Katsumi Ikema
 11. Shuichi Taki Yoshio Kawano
 12. Yoshiyuki Sakamoto Takahiro Tuji
 13. Yoshitaka Nakamura Mai Kawano
 14. Tetsuya Matsuzaki Yuichi Ooi
 15. Kouichi Tanaka Takashi Kitamura
 16. Katsuyo Iwasaki Tetsuro Ura
 17. Kenichiro Nomoto Toshiaki Ijichi
 18. Masahiro Ooishi Takeshi Yoshioka
 19. Norio Kamiyama Daichi Mototsu

 

Share

0 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Your comment will be revised by the site if needed.